LaserTrykk.no

Ris / Ros

Hos LaserTrykk.no forsøker vi hele tiden at forbedre kundeservice.

Ris/ros
Har du ris/ros til kundeservice vår, hører vi gjerne fra deg på info@lasertrykk.no.

Reklamasjon
Ved mottakelse av din trykksak, oppfordrer vi deg til å sjekke grundig at alt er som det skal være, slik du kan reklamere innenfor vår 8 dagers reklamasjonstid.

I forbinnelse med behandlingen av reklasjonenen vil vi ofte gjerne ha retuneret den feilbeheftete trykksak.

Vi vil følge opp på saken så fort som mulig og gir deg oftest svar innen 48 timer.

Skadet pakke
Mottar du en pakke som er blitt skadet under forsendelsen, bes du straks (og senest innenfor 24 timer) rette en henvendelse til oss på reklamasjon@lasertrykk.no. Legg gjerne ved foto av både innhold og emballasje, ellers dekker ikke PostNord skaden.

Ris, ros og reklamasjon

Opprett reklamasjon via e-post

Du kan opprette en reklamasjon via e-post ved å skrive til reklamasjon@lasertrykk.no.

I e-posten bedes flg. oppgitt:

 • Ordrenummer
  Noter ordrenummeret reklamasjonen gjelder for.
 • • Sagsforløp
  Skriv kortfattet hva som er grunnen til klagen.
 • • Løsningsforslag
  Hvordan løser vi reklamasjonen tilfredsstillende for deg?
  Ny trykksak, avslag i pris (vennligst angi forslag til prisreduksjon).

Opprett reklamasjon via kundesenter

Du kan opprette en reklamasjon ved å fylle ut skjemaet gjennom kundesenteret.

Dette gjøres ved å:

 • Logge inn på ditt kundesenter
  Hvis du ikke allerede er logget inn.
 • Opprett reklamasjon
  Klikk på "Opprettrekl." ved siden av den ordren du ønsker å reklamere på.
 • Fyll ut skjemaet
  Etter at du har fylt utskjemaet trykker du på "opprett reklamasjon".

Ved retur av trykksaker

Hvis det er avtalt at trykksaken skal sendes retur til oss, vil du få nærmere anvisninger fra vår reklamasjonsavdeling om hvordan du skal gå frem.

Etterlysning av pakke

Uansett hvordan pakken din sendes har vi styr på trackingen.

Pakkenummer
Uansett hvordan pakken din sendes har vi fullstendig styr på sporingen.

Du kan følge pakken din på denne linken.

Merk at pakken din ofte først fremgår av hjemmesiden kl. 23:30 på avsendingsdagen, ellers først vises når den innscannes ved PostNords sorteringssentral i Oslo.

Foreta etterlysning
Er pakken din forsinket eller forsvunnet, så rett en henvendelse til oss på reklamasjon@lasertrykk.no (Vær oppmerksom på at vi dessverre ikke kan utstede garantier for leveringstidspunkt på vegne av transportfirmaer).

Skadet pakke
Mottar du en pakke som er blitt skadet under forsendelsen, bør du notere «mottatt med forbehold» når du kvitterer for mottak.

Deretter bes du straks (og senest innenfor 24 timer) rette henvendelse til oss på reklamasjon@lasertrykk.no. Vedlegg bilder av både skadet innhold, samt ytterside og innside av emballasjen (viktig) ellers dekker ikke PostNord skaden.

Vær oppmerksom på at synlige skader skal reklameres med det samme, og ikke-synlige skader skal reklameres innenfor syv dager.

Slik kontakter du PostNord
For å etterlyse pakken din, kan du kontakte PostNords kundeservice på telefon 987 09 300.

PostNord logo

Ny trykksak
Vær oppmerksom på at LaserTrykk.no iht. Våre forretningsbetingelser ikke hefter for forsendelsen av trykksaken din.

Ønsker du et gjenopptrykk av trykksaken din pga. leveringsproblemer, bes du sende en mail til reklamasjon@lasertrykk.no, da vi ofte kan tilby rabatt på gjenopptrykket.

PostNords service
Opplever du problemer med servicen PostNord hører vi gjerne fra deg på reklamasjon@lasertrykk.no.

Vi vil deretter sende din henvendelse videre til vår kontaktperson hos PostNord.

Din innkjøpskurv

Ekpres gebyr
Samlet pris ekskl. mva
Samlet rabat

Vi anbefaler at du bestiller online.

På den måten er du sikret at bestillingen er korrekt mht. format, opplag og farger og du unngår forsinkelser ved at vi skal legge inn ordren manuelt.

Er du i tvil, sitter vi klar i kundeservice på info@lasertrykk.no eller tlf. 22 23 70 70
Få sendt innholdet i innkjøpskurven til en valgfri mailadresse.
I mailen er det en direkte link, så du han fortsette din bestilling senere.
>
Nøytralt tilbud

Muligheten for nøytralt tilbud er tenkt som et verktøy til de mange reklamebyråer som vi har fornøyelsen av å være underleverandør for.

Ved å bestille et nøytralt tilbud kan byråene lett tilpasse prisen og videresende denne til deres kunder. Vårt navn, logo og bestillingslink vil ikke fremgå.

Alt er mulig
Har du spørsmål eller finner du ikke det du leter etter er du alltid velkommen til å kontakte kundeservice på info@lasertrykk.no eller tlf. 22 23 70 70.