Bestill før kl 13 i dag TIRSDAG og vi sender onsdag ?

Miljø politik

Læs her om vores miljø-politik.

Se også vores csr-sektion

Miljøforpliktelse
Hos LaserTrykk.no er miljøpolitikk ikke bare tomme løfter og fine hensiktserklæringer. Som Skandinavias største grafiske virksomhet setter vi en ære i å gå forrest med ansvarlig produksjon. Derfor optimererer vi løpende vårt produksjonsutstyr, så CO2-belastningen konstant reduseres.

Og det er ingen unnskyldninger for ikke konstant å forsøke å redusere virksomhetens miljøbelastning.

Miljømyter
Jeg håper på denne siden å kunne belyse noen av de miljømytene som florerer omkring trykksaker. Mange glemmer at 80-90% av alle trykksaker gjenbrukes, hvilket betyr at reklametrykksaker i dag kun utgjør 0,6% av en husstands CO2-regnskap. Og de trærne som brukes til vårt svanemerkede papir gjenplantes. Faktisk er Europa i dag dekket av ca. 50% skog, og bare på de siste ti årene har den vokst med 20%.

Det er likevel viktig å fastslå at rydding av skog i tropene fortsatt er et problem. Synderen er imidlertid landbruket og ikke den grafiske bransjen.

Spørsmål og kommentarer
Har du spørsmål til vår miljøpolitikk, må du gjerne kontakte meg på emk@lasertrykk.no.

Esben Mols Kabell
Esben Mols Kabell
Direktør, miljøansvarlig

Hos LaserTryk passer vi godt på miljøet

Solceller live-oppdatering

Her finner du informasjon om vårt solcelle-anlegg læs mere.

1. Hva vi gjør

EcoVadis

Tildelt bronsemedalje

EcoVadis
EcoVadis er en av verdens mest pålitelige leverandører av bærekraftighetsvurderinger, som evaluerer selskapers bærekraftsprestasjoner og praksis globalt basert på fire hovedområder:

 • Miljø
 • Etisk ansvar
 • Arbeidsmiljø og menneskerettigheter
 • Bærekraftig innkjøp

Bronse
Vår dedikasjon til miljøet og samfunnet har gjort det mulig for oss å oppnå en imponerende EcoVadis bronsemedalje, som plasserer LaserTrykk.no blant de øverste 35 % av alle globale selskaper i EcoVadis bærekraftighetsvurdering.

Dette betyr for deg som kunde at når du samarbeider med LaserTrykk.no, får du ikke bare trykk av høy kvalitet til super lave priser, men du støtter også en virksomhet som går i front når det gjelder bærekraftighet.

Du kan lese mer om EcoVadis her.

ISO 14001 + 9001

Ønsker du å benytte ISO-sertifisert produksjon klarer vi også dette.

ISO

Vi råder over disse miljø-/kvalitetssertifiseringer:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015

Ytterligere informasjon
Hvis du ønsker å benytte ISO-sertifisering eller mangler ytterligere informasjon, kontakt kundeservice på eller tlf. .

Vi er et svanemerket trykkeri

Velg trykkeri med omtanke

LaserTrykk.no er et svanemerket trykkeri med reg.nr. 5041-0826 (se licens). Når du velger et svanemerket trykkeri, velger du et trykkeri som bidrar til et renere miljø, et sunnere arbeidsmiljø for de ansatte og en renere fremtid for oss alle.

Strenge krav til svane-merkede trykkerier

 • Bruk av miljøriktig papir
 • Bruk av vegetabilske trykkfarger
 • Resirkulering av trykksaker
 • Reduksjon av avfall, deriblant papir
 • Bruk av fornybar energi
 • Hensyn til det kjemiske arbeidsmiljøet

Benytt logoen
Som kunde hos LaserTrykk.no kan du altså sette svanemerkelogoen på trykksaken din som et synlig bevis på en ansvarlig og miljøbevisst innkjøpspolitikk. Du kan hente svanemerkelogoen her.

Miljømerket papir
LaserTrykk.no bruker bare miljømerket papir i produksjonen. Per i dag er 95 % av papiret vi benytter, svanemerket. Resten har en tilsvarende EU-miljøstandard.


Se stor version

100% bærekraftig og CO2-kompensert strøm

Vi kjøper strøm med omtanke.

Vi har lagt om 100% av vårt strøminnkjøp til bærekraftig og CO2-kompensert energi fremstilt ved dansk vindkraft.

Valget av NRGi er med på å skåne miljøet – og styrke både produksjonen og investeringen i miljøvennlig energi.

Se diplom.

100 % GJENBRUK

Våre bæredyktige trykksaker trykket på 100% gjenbrukspapir er ikke forbeholdt spesial trykksaker. Faktisk kan du bestille nesten alle «alminnelige trykksaker» på vårt gjenbrukspapir.

Merk kvaliteten
Gjenbrukspapiret vårt er fremstilt av 100% gjenbrukspapir. Papiret har et mer rått utseende og naturlig hvit overflate og struktur. Dessuten kan papiret både svanemerkes, FSC®-sertifiseres og det har det europeiske miljømerket Blomsten.

100% gjenbrukstrykksaker

Se mere her.

Greenguard- og Greenguard Gold-sertifisert

Greenguard

Til innendørs bruk
Å være Greenguard-sertifisert betyr at vår storformat-printer overholder strenge emisjonsgrenser for å skape et bedre inneklima.
Det betyr at vi kan printe på interiør til blant annet skoler og sykehus, hvor barn, eldre og syke oppholder seg.

FSC®-sertifisert

LaserTrykk.no er FSC®-sertifisert med
lisenskode FSC®-C010493.

FSC®-merking av en trykksak sikrer at papiret stammer fra bæredyktig skogbruk og andre kontrollerte materialer, at dyre- og planteliv blir beskyttet, og at de menneskene som arbeider i skogen er sikret utdanning, sikkerhetsutstyr og ordentlig lønn. Se sertifikat.

Bruk av FSC®-merkning
FSC®-sertifisert papir skal innkjøpes separat og forskjellige prosedyrer må overholdes. Dersom du ønsker trykksaken din FSC-sertifisert, bes du kontakte oss på info@lasertrykk.no, eller tlf. 22 23 70 70.

Pris for FSC®-merkning
FSC®-sertifisering av en trykksak koster 2% av salgsprisen, dog minimum 1 384 kr.

Se vår FSC®-guide her.

ClimateCalc

LaserTrykk.no er sertifisert med sertifikat nr. CC-000157/DK

ClimateCalc
ClimateCalc er et sertifisert beregningsverktøy som kan beregne nøyaktig CO2-belastning for hvert trykkoppdrag og produksjonen av det.
Se sertifikat.

Beregning
Dette betyr at vi har en klimaregnskap for hele virksomheten, alle våre aktiviteter, og dermed kan beregne CO2-belastningen for alle trykksaker vi produserer. Ved å kunne beregne den enkelte trykksakens klimabelastning, kan vi gi råd om alternative medier som kan redusere produktets CO2-utslipp. Dessuten kan vi også tilby å kompensere for klimaet i produksjonen din.

Dokumentasjon og pris
Som kunde hos LaserTrykk.no kan vi hjelpe deg med en nøyaktig beregning av CO2-belastningen for trykksaken din, der du som kunde også får muligheten til å bruke ClimateCalc QR-merker på trykksaken din.

En ClimatCalc-beregning koster 170 kr. og kan bestilles ved å kontakte din kundrådgiver eller ved å sende oss en e-post på kundeservice@lasertrykk.no.

Beregningen er bindende.

CO2-KOMPENSERTE TRYKKSAKER

Et grønt bidrag

CO2-kompensert trykksak
LaserTrykk.no er blant de få trykkerier i Skandinavia som gir deg mulighet for å få trykksaken din CO2-kompensert. Utover den innlysende fordelen ved å gavne miljøet, får du mulighet til å skrive på trykksaken din at den er CO2-kompensert.

Sånn gjør du
CO2-kompensering klares enkelt og uten forsinkelser når du bestiller trykksaken din. Det er frivillig og koster et tillegg på 1,96%.
Du kan enkelt tilvelge CO2-kompensering i steg 4, Overføring av bestillingen din.

Kontakt oss på info@lasertrykk.no for bruk av logo

Beregning for CO2-kompensering
Beløpet som tilknyttes bestillingen din brukes til innkjøp av kvoter som reduserer den globale CO2-utledningen med en mengde som tilsvarer din bestillings CO2-utledning.
Vår beregning er basert på en beregning av firmaets, inkl. medarbeidere og underleverandørers samlede utledning av CO2 og prisen for å kompensere denne.

Av administrative årsaker er beregningen ikke individuell for den enkelte bestilling, men basert på ordrens vekt/pris, sammenholdt med vår samlede produserte mengde og omsetning.

ClimateCare
LaserTrykk.no samarbeider med ClimateCare omkring innkjøp av kvoter. Pengene investeres altså til oppføring av f.eks. vindmøller og solceller, installering av mer CO2-vennlig teknologi i U-land osv. Du kan lese mer om her.

Sertifikat
Vi har nylig kjøpt CO2-kreditter tilsvarende 879 tonn. Se sertifikatet vårt.

Klimavennlig produksjon

Vi optimerer løpende vårt produksjonsutstyr for å sikre en klimavennlig produksjon. Vi innkjøper blant annet nyere trykkemaskiner og som det første trykkeriet i Europa har vi valgt å investere mer enn 20 millioner kroner i flaggskipet innenfor offset-trykk, nemlig en splitter ny 8-farget trykkemaskin med det flotte navnet Heidelberg XL 106-8-P LE UV.

UV-teknologi – godt for miljøet
Via den nye Low energy UV-trykkteknologi opnår vi strømbesparelser på op till 25% i forhold till det tradisjonelle trykk maskiner og antallet av makulaturark senkes med ca. 50%. Med et forbruk på omkring 1 mio. kWh, er ei energi reduksjon et konstant fokusområde for oss.

Vi har byttet ut de tradisjonelle trykkplatene som brukes til offset-produksjon til Kodak Sonora Process Free-trykkplater. Disse trykkplatene produseres med nyere teknologi. Dermed spares kjemisk forarbeid, og vann- og energiforbruket reduseres. Se vårt sertifikat.

Heidelberg Speedmaster XL 106

Læs mere

Fakta

#1: Ved å bruke nytt produksjonsutstyr har LaserTrykk.no mer enn halvert strømforbruket og antall ark/papir som brukes til oppstart. Vi har i dag et gjennomsnitt på under 50 ark. Til oppstart av større trykkeoppgaver har LaserTrykk.no et av de laveste gjennomsnitt målt på Heidelberg-utstyr i Europa.

Trykkemaskiner som er eldre enn fem år bruker dobbelt så mye strøm som en trykkemaskin som er under fem år gammel. 90% av LaserTrykk.nos produksjonsutstyr til trykk og print er under fem år gammelt.

#2: Ved produksjon med puljetrykk utnyttes både maskin og papir optimalt.
Puljetrykk er en vesentlig årsak til lang mer miljøvennlig produksjon. Ved å samle flere kunders oppgaver på ett trykkark reduseres det samlede papirforbruket. Det er færre antall oppstartsark/-papir ved puljetrykk. Et puljetrykksark inneholder ofte 4-8 kunders oppgaver.

2. Miljø tips

Solceller gavner miljøet og giver 12 % i rente

Vi har et av landets største solcelleanlegg.

Med installasjonen av et av landets største solcelleanlegg forsøker vi å kombinere en god gjerning med god økonomi.

Forrentning
Anlegget produserer like mye strøm som 100 husstander bruker, og vi forventer en forrentning på +12 % i hele perioden.

Inspirasjon
Vi gjennomgår her hvordan regnestykket vårt ser ut og håper dermed å bidra til å inspirere andre bedrifter.

Kapasitet
Anlegget har en årlig kapasitet på 328 000 kWh og koster kr 3 101 500 (bankfinansieres til 4 % p.a.)

Garantier
All strømmen selges til energiselskapet, hvor staten garanterer oss 1,3 kr/kWh i ti år. Merk at reglene endres løpende, så husk å undersøke gjeldende lovgivning før investering.

Forutsetning
Det forutsettes at strømprisen øker med 4 % per år, og husk å ta de nye avgiftene på solpaneler med i beregningen.

Konklusjon
Anlegget er tilbakebetalt etter 8,5 år. Forrentning over 25 år: 12 % p.a.
Husk at solcellene har 25 års garantert ytelse og holdbarhet.

Se beregningsgrunnlaget.

LED-belysning har halvert vårt elforbruk

- og er tjent inn i løpet av tre år.

Vi har halveret vårt elforbruk til belysning ved å investere i 693 LED-rør.

Vinn-vinn
På samme måte som med solceller, dreier det seg her om en vinn-vinn-situasjon hvor vi reduserer miljøbelastningen og samtidig sparer penger.

Konklusion
LED-rørene er tilbakebetalt i løpet av tre år.

Mindre utskifting
En fin tilleggsbonus er at vi slipper å skifte rør like ofte, ettersom LED holder i over åtte år.

LED-belysning tallene
Rør og montering: 260 990 kr.
Tilskudd til energireduksjon: 32 876 kr.
Samlet investering: 228 114 kr.
Tidligere strømforbruk til lys: 171 649 kWh
Nåværende strømforbruk til lys: 78 093 kWh
Besparelse: 93 555 kWh

Med en strømpris på 0,8 kr/kWh, gir det en årlig besparelse på kr 74 845 kr.

3. Miljømyter

Papirproduksjon går ut over skogene

Nei, faktisk er det motsatte tilfellet

Vi blir stadig flinkere til å resirkulere papir. Faktisk resirkuleres hele 84 % av papiret i den europeiske papirindustrien (verdensrekord).

Men ettersom fibrene i papiret bare kan brukes om igjen noen få ganger, kreves det 40 % nye papirfibrer for å opprettholde en resirkuleringssyklus. Altså er det et konstant behov for å felle trær.

Å hevde at det forsvinner trær når du bruker papir blir det samme som å si at det forsvinner korn når du spiser brød.

Skandinavisk papir
Alt papir som brukes hos LaserTrykk.no, stammer fra bærekraftig skogbruk i Sverige og Finland. Her plantes det 3-4 nye trær for hvert tre som blir felt (ikke alle trær rekker å vokse opp).

Mer europeisk skog
I Europa har det samlede skogsarealet økt med mer enn 20 % de siste ti årene, og rundt halvparten av Europa er i dag dekket av skog.

Fortsatt skogrydding
Rydding av skog (ikke-bærekraftig skogbruk) forekommer imidlertid fortsatt utenfor Europas grenser, hovedsakelig i tropene. 90 % av årsaken til dette ligger i ikke-bærekraftig landbruk1.

Trær blir til energi, ikke papir
Det er for øvrig verdt å merke seg at 53 % av trærne i verden brukes i energiproduksjon, 28 % ved sagbruk og bare 11 % i papirindustrien2.

Husk å sjekke om trykkeriet du bruker, kan redegjøre for hvor papiret stammer fra.

1 World Rainforest Movement; UN FAO.
2 FAO Statistics 2007

Papirproduksjon krever mye energi

Ja, men mye mindre enn hva man skulle tro

Selv om den europeiske papirindustrien er storforbruker av fornybar energi med lavt C02-utslipp, er det ingen tvil om at papirindustrien er energikrevende. Men faktisk langt mindre enn man skulle tro.

C02-nøytral europeisk papirindustri
Selv når man tar CO2-belastningen under produksjon og transport med i beregningen, er vårt svanemerkede europeiske papir CO2-nøytralt. For det første tilfører trærne atmosfæren oksygen under oppveksten og lagrer CO2. I tillegg kommer at den grafiske industrien – blant annet gjennom ny teknologi – har gjort en målrettet miljøinnsats ved å oppdatere produksjonsutstyret.

Papirindustrien på verdensbasis
Går vi utenfor Europas grenser, stod papir-industrien i 2005 for 1,1 % av verdens CO2-utslipp.

Papirindustrien er blitt utpekt til en av dagens mest bærekraftige industrier1.

I Europa kommer mer enn halvparten av energien som brukes til papirproduksjon, fra fornybar energi22.

220 kg papir per år
Vi bruker gjennomsnittlig 220 kg papir i året. Ettersom 80-90 % av dette papiret resirkuleres, betyr det at reklametrykksaker i dag bare utgjør 0,6 % av en husstands CO2-regnskap

1 CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
2 CEPI, Forest Fact Sheet, 2008
Se også www.twosides.info.

Tre er verdens mest miljøvennlige rastoff

Ja, det er riktig

Det er flere årsaker til at tre er verdens mest miljøvennlige råstoff.

Trær vokser
Råstoffet tre skapes hele tiden av naturen selv, og det blir laget av solenergi, karbondioksyd (CO2) og vann. Trær fjerner noe av CO2-en fra luften som ellers ville gi drivhuseffekt. Denne lagringen av CO2 skjer både i levende trær og i treprodukter.

Solenergi
Trær lagrer solenergi som senere kan utnyttes ved å brenne treet, f.eks. som ved eller flis.

Energi fra trær og andre planteprodukter
Bidrar ikke til drivhuseffekten – i motsetning til energi fra kull, olje og gass. Forklaringen er at forbrenning av planteprodukter frigir karbondioksyd (CO2) som allerede finnes i kretsløpet, mens forbrenning av kull, olje og gass sender nytt karbonstoff, hentet opp fra jordens indre, inn i karbonstoffkretsløpet som forårsaker drivhuseffekt.

Resirkuleringssyklus for tre
Bildet viser hvordan tre resirkuleres. Under veksten opptar treet CO2, som frigis igjen når treet brennes eller råtner. I mellomtiden kan vi bruke treet til papir, husbygging og så videre.

Energien samles opp
Tre kan også brukes som brensel, og energien som frigis gjør at vi slipper å bruke de ikke-fornybare typene brensel som olje og kull.


Forutsetninger
Det finnes imidlertid noen forutsetninger for treets overlegne miljøvennlighet:

Bevaring av skogsarealer
Skogsarealene må bevares og det må ikke felles flere trær i skogene enn hva som tilsvarer den løpende tilveksten. Slik foregår det for eksempel i Danmark, i Europa og i Nord-Amerika.

Biodiversitet
Produksjonen av tre må ikke redusere mangfoldet i økosystemet (biodiversiteten).

Energi og kjemikalier
Treet må bearbeides uten unødig bruk av energi og kjemikalier, og med hensyn til arbeidsmiljøet, for eksempel som svanemerket papir.

Flittig bruk
Treprodukter må brukes flittig, lenge og med omtanke.

Resirkulering
Treprodukter må resirkuleres eller utnyttes til energi etter at de har tjent sitt opprinnelige formål.

Tryksager er populære

Men vi elsker at hade dem

Avis i forhold til Nettet
En avis belaster klimaet med ca. 80 gram CO2. Læser du nyheder på nettet 30 minutter om dagen, belaster det med ca. 100 gram CO2. Alt, vi foretager os, belaster klimaet. Men de færreste ved hvor meget. Vi danskere har et specielt forhold til tryksager, især dem, der hver uge lander i postkassen. 90 % af dem, der modtager husstandsomdelte reklamer, bruger dem hver uge, og to ud af tre danskere siger i en ny undersøgelse, at reklametryksager gør dem i stand til at finde gode tilbud og handle billigere ind.

Der er ingen grund til at vælge aviser og tryksager fra alene af hensyn til miljøet.

Ugeaviser er populære
Ugeaviserne er også populære. 7 ud af 10 danskere læser dem ofte eller altid. Og 63 % af danskerne foretrækker avisen i en papirudgave frem for på Nettet, viser undersøgelsen. Samtidig er forbruget af blade og magasiner i vækst. Den trykte kommunikation vokser i en stadig mere digital verden. Det skyldes, at print og digitale medier ikke er modsætninger, men to kommunikationsformer med forskellige egenskaber og betydning i vores hverdag.

Tryksager er brugervenlige
Tryksagen er håndgribelig og overskuelig, og giver værdifuld, brugbar information. Den er enkel og brugervenlig, og så er den transportabel i tid og rum. Men tryksager er også noget, vi næsten alle elsker at hade. Stakken af reklametryksager kritiseres, fordi vi tror, at de forurener langt mere, end de faktisk gør.

Det samme gælder aviser og blade. Vi bruger dem
flittigt, men vi vil ikke helt stå ved det. Det pletter vores miljøbevidste image.

Familiens C02-regnskab
De færreste ved, at tryksager kun udgør 0,6 % af en families CO2-regnskab.

Den daglige avis, ugeaviserne og de husstandsomdelte reklamer udgør ca. en procent af det samlede CO2-udslip i en gennemsnitlig, dansk husstand. Det svarer til knap 130 kg CO2 om året.

15 års systematisk miljøindsats
Bæredygtig, nordisk skovdrift, effektiv og energibesparende papirproduktion baseret på biomasse og vandkraft, genanvendelse af tryksager og 15 års systematisk miljøindsats i de grafiske virksomheder sikrer danske aviser, blade og reklametryksager en god miljøprofil.

Klimaudfordringen
Vi skal tage klimaudfordringen seriøst og styrke forbrugernes bevidsthed om klima og miljø. Og det er sund fornuft at vælge de husstandsomdelte reklamer fra, hvis man ikke bruger dem. Eller droppe papiravisen, hvis man helst læser nyheder på Nettet. Alternativerne belaster også klimaet, så der er ingen grund til at krybe langs husmuren med det nyeste madmagasin og de seneste ugeblade. Følg miljødebatten, og læs flere artikler på www.ga.dk.

Kronik fra Børsen, torsdag d. 5 marts 2009. Af Lars Bram, tidl. adm. direktør, Grafisk Arbejdsgiverforening

Alle typer trykksaker er like belastende for miljøet

Nei, det er ikke tilfellet

Det er god grunn til å holde øye med produksjonsmetoden når du bestiller trykksaken din.

Offset puljetrykk
Hos LaserTrykk.no produseres de fleste trykksaker med såkalt offset puljetrykk, hvor vi trykker for mange kunder på de samme store trykkarkene. På den måten blir det færre ark per kunde som går til spille.

Vår nye Heidelberg XL 106 trykkmaskin med lav energi UV-trykkteknologi, som vi får energibesparelser på opp til 25% sammenlignet med tradisjonelle trykkmaskiner og antall av avfalls ark, faller med omtrent 50%.

Digitaltrykk og miljøet
Trenger du trykksaker i små opplag, er digitaltrykk løsningen. Her brukes ingen ark til å innrette fargene på arket.

Med digitaltrykk er det dessuten mulig å produsere flere ulike trykksaker i mindre opplag og dermed målrette trykksaken til mottakeren. Det reduserer papirforbruket og gir samtidig bedre respons, ettersom mottakeren finner reklamen mer relevant.

For vanlig offsettrykk brukes det ca. 1600 A4-ark per trykkstart, før fargene stemmer. For offset puljetrykk er tallet ca. 100 A4-ark.

Eksempel:
Et firma som leier ut sommerhus ønsker å få trykket en katalog. I stedet for å produsere en stor trykksak med alle sommerhusene, kan det ved hjelp av digitaltrykk lages kanskje 20 forskjellige kataloger som segmenteres etter målgrupper. Kunder som for eksempel alltid drar til Vest-Jylland i store grupper, har ikke behov for alle sidene med sommerhus for maks. 4 personer, som ligger på Bornholm og ikke har svømmebasseng.


Digitaltrykkmaskine Xerox iGen4

Døgnkontinuerlig produksjon
Endelig er det verdt å merke seg at LaserTrykk.no produserer både digitaltrykk og offset puljetrykk hele døgnet. Dette har en positiv innvirkning på miljøet, da vi nyttiggjør overskuddenergien fra vindmøllene når de fleste andre sover.

Nyttige linker

Her kan du se vår samling av linker:

Miljø-materialel

Miljø-websites

 • TwoSides.info - relevant miljø-informasjon om den grafiske bransje.
Miljøriktig LED-lys

Å skifte til miljøriktige LED-lys er inntjent på 2,5 år
Etter at vi skiftet til LED lyspærer i vår produksjon har vi nedsatt vårt strømforbruk til belysning med 60 %. Vi sparer både penger og skåner miljøet.

Ved å skifte ut 400 lysstoffrør i vår produksjon har vi redusert vårt strømforbruk med 160 kWt - om dagen. Det gir oss en årlig besparelse på 80.000 kr. og investeringen er inntjent på under 2,5 år.

Les mer om vår LED-løsning.

CO2-KOMPENSERTE TRYKKSAKER

Et grønt bidrag

CO2-kompensert trykksak
LaserTrykk.no er blant de få trykkerier i Skandinavia som gir deg mulighet for å få trykksaken din CO2-kompensert. Utover den innlysende fordelen ved å gavne miljøet, får du mulighet til å skrive på trykksaken din at den er CO2-kompensert.

Sånn gjør du
CO2-kompensering klares enkelt og uten forsinkelser når du bestiller trykksaken din. Det er frivillig og koster et tillegg på 1,96%.
Du kan enkelt tilvelge CO2-kompensering i steg 4, Overføring av bestillingen din.

Kontakt oss på info@lasertrykk.no for bruk av logo

Beregning for CO2-kompensering
Beløpet som tilknyttes bestillingen din brukes til innkjøp av kvoter som reduserer den globale CO2-utledningen med en mengde som tilsvarer din bestillings CO2-utledning.
Vår beregning er basert på en beregning av firmaets, inkl. medarbeidere og underleverandørers samlede utledning av CO2 og prisen for å kompensere denne.

Av administrative årsaker er beregningen ikke individuell for den enkelte bestilling, men basert på ordrens vekt/pris, sammenholdt med vår samlede produserte mengde og omsetning.

ClimateCare
LaserTrykk.no samarbeider med ClimateCare omkring innkjøp av kvoter. Pengene investeres altså til oppføring av f.eks. vindmøller og solceller, installering av mer CO2-vennlig teknologi i U-land osv. Du kan lese mer om her.

Sertifikat
Vi har nylig kjøpt CO2-kreditter tilsvarende 746 tonn. Se sertifikatet vårt.

Verdens grønneste CTP-anlegg

I 2012 fikk vi installert verdens grønneste CTP-anlegg til produksjon av trykkplater. Den nye teknologien muliggjør fremkallelse av trykkplater helt uten bruk av kjemi (fremkallingsvæsker).

Trykksaker er populære, men vi elsker å hate dem

Avis i forhold til nettet
En avis belaster klimaet med ca. 80 gram CO2. Leser du nyheter på nettet i 30 minutter om dagen, belaster dette med ca. 100 gram CO2. Alt vi foretar oss, belaster klimaet. Men de færreste vet hvor mye.

Vi nordmenn har et spesielt forhold til trykksaker, særlig dem som ukentlig mottar i postkassen. 90 % av de som mottar reklamer hjemme, bruker reklamene hver uke, og to av tre nordmenn sier i en ny undersøkelse, at reklametrykksaker gjør dem i stand til å finne gode tilbud.

Det er ingen grunn til å velge aviser og trykksaker fra alene av hensyn til miljøet.

Aviser er populære
Aviser er også populære. 7 ut av 10 nordmenn leser dem ofte eller alltid. Og 63 % av nordmennene foretrekker avisen i papirutgave fremfor på nett, viser en undersøkelse. Samtidig er forbruket av blader og magasiner i vekst.Ugeaviserne er også populære.

Kommunikasjon basert på trykk vokser også i en økende digital verden. Dette skyldes at print og digitale medier ikke er motsetninger, men to kommunikasjonsformer med forskjellige egenskaper og betydning i vår hverdag.

Trykksaker er brukervennlige
Trykksaken er håndgripelig og overskuelig, samtidig gir den verdifull og brukbar informasjon. Den er enkel og brukervennlig, samt transportabel i tid og rom.

Men trykksaker er også noe som vi nesten alle elsker å hate. Stakken av reklametrykksaker kritiseres fordi vi tror at de forurenser mye mer enn de faktisk gjør.

Det samme gjelder aviser og blader. Vi bruker dem flittigt, men vi vil ikke helt innrømme det. Dette svekker vårt miljøbevisste image.

Familiens C02-regnskap
De færreste vet hvor lite trykksakene påvirker familiens CO2-regnskap.

Daglige aviser, ukeavisene og reklamer utgjør ca. en procent av det samlede CO2-utslipp i en gjennomsnittlig norsk husstand. Dette svarer til knapt 130 kg CO2 om året.

15 års systematisk miljøinnsats
Bæredyktig, nordisk skogdrift, effektiv og energibesparende papirproduksjon basert på biomasse og vannkraft, gjenanvendelse av trykksaker og 15 års systematisk miljøinnsats i grafiske bedrifter sikrer norske aviser, blader og reklametrykksaker en god miljøprofil.

Klimautfordringen
Vi skal ta klimautfordringen seriøst og styrke forbrukernes bevissthed om klima og miljø.

Og det er sunn fornuft å velge uadressert reklame fra, hvis man ikke bruker dem. Eller droppe papiravisen hvis man helst leser nyheter på nettet.

Alternativerne belaster også klimaet, så det er ingen grunn til å krype langs husmuren med det nyeste matmagasin og de seneste ukebladene.

Følg miljødebatten, og les flere artikler på www.grakom.dk.

Artikkel fra Børsen, torsdag d. 5 mars 2009.
Av Lars Bram, adm. direktør, Grafisk Arbeidsgiverforening

gjenbruke papir

Vi blir bedre og bedre til å gjenbruke papir. Faktisk har den europeiske papirindustrien verdensrekord i resirkulering av papir (72.2% i 2009)*.

Men fordi fibrene i papiret kun kan resirkuleres få ganger, er det behov for 40 % nye papirfibre for å opprettholde gjenbrukssyklusen.
Altså er det konstant behov for å felle trær.

Å si at det forsvinner trær når du bruker papir, er det samme som å si at det forsvinner korn når du spiser brød.


Skandinavisk papir
Alt papir som brukes hos LaserTrykk.no stammer fra bæredyktig skogbruk i Sverige og Finland. Her plantes det 3-4 trær for hvert tre som hugges ned (ikke alle trær rekker å vokse opp).

Mer europeisk skog
I Europa har det samlede skogarealet vokst med over 30 % siden 1950. Arealet utvides hvert år med et område tilsvarende 1,5 millioner fotballbaner - eller fire ganger Londons areal**.

Fremdeles Avskogning
Avskogning (ikke bæredyktig skogbruk) forekommer fremdeles utenfor Europas grenser, primært i tropene. 90 % av årsaken til dette er ikke bæredyktig landbruk***. Se også seksjon om avskogning.

info om avskogning


Trær blir til energi, ikke papir
Det er også verdt å merke seg at 53 % av alle verdens trær brukes til energiproduksjon, 28 % av sagbruk og kun 11 % av papirindustrien****. Se også seksjon om papir og energi.

Husk og undersøk at ditt trykkeri kan redegjøre for hvor deres papir stammer fra.

* Ifølge ERPC
** CEPI, Forest fact Sheet, July 2008
*** World Rainforest Movement; UN FAO
**** FAO Statistics 2007
Selvom den europeiske papirindustrien er storforbruker av fornybar energi med lavt CO2-utslipp, er det ingen tvil om at papirindustrien er en energikrevende industri. Men faktisk mye mindre enn man skulle tro!

200 kg papir pr. år
I gjennomsnitt tar det 500 kilowatt-timer (kWh) å produsere ca. 200 kg papir, dette forbruker alle hvert år. 500 kWh svarer til den energimengden som en tent datamaskin bruker på fem måneder. Eller en 60 W lyspære som er tent uavbrutt i et år*.

Bæredyktig industri
Papirindustrien som i 2005 sto for 1,1% av CO2-utslippet i verden, er blitt utpekt som en av de mest bæredyktige industrier**.
 
I Europa stammer over halvdelen av den energien som brukes til å produsere papir fra fornybar energi***

Papir og CO2
Selv når man regner med CO2-belastningen under transport og trykking er europeisk papir CO2-nøytralt. For det første bidrar trærne med O2 til atmosfæren under deres oppvekst og samtidig lagrer de CO2.
Se også seksjon om CO2-kretsløpet.

Målrettet miljøinnsats
Den grafiske industrien har bl.a. via ny teknologi ytt målrettet miljøinnsats ved å ha utfaset oppløsningsmidler, innført vegetabilske farger og andre energibesparelser.
 
* Paper & The Environment, ATS Consulting August 2007
** CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
*** CEPI, Forest Fact Sheet, 2008


Det er god grunn til å holde øye med produksjonsmetoden når du bestiller din trykksak.

Offset-puljetrykk
Hos LaserTrykk.no produseres de fleste trykksaker med såkalt offset-puljetrykk. Her trykker vi for mange kunder på det samme store trykkarket. Ved puljetrykk minimeres antallet av sløste ark pr. kunde.
 
Ved vanlig offsettrykk brukes det ca. 1.600 A4-ark pr. trykkstart før fargene passer. Ved offset puljetrykk er tallet ca. 200 A4-ark

Digitaltrykk og miljøet
Skal du bestille trykksaker i små opplag er digitaltrykk løsningen. Her brukes det ingen ark til å innrette fargene på arket, dette sparer mye papir. Digitaltrykk gir også mulighet for å fremstille flere forskjellige trykksaker i mindre opplag og dermed målrette trykksaken til mottakeren.

Dette minimerer papirforbruket og gir samtidig bedre respons, da mottakeren finner reklamen mer relevant.

Eksempel:
Et hytteselskap skal ha trykt en katalog. I stedet for å produsere en stor trykksak med samtlige hytter, kan man med digitaltrykk produseres feks. 20 forskjellige kataloger som segmenteres på målgrupper

Kunder som f.eks. alltid reiser til Hemsedal i store grupper, behøver ikke å motta alle sidene med hytter til 4 personer, uten skimuligheter som ligger i Østfold.

Målrettet miljøinnsats
Den grafiske industrien har blant annet via ny teknologi ytet målrettet miljøinnsats, både ved å ha utfaset oppløsningsmidler, innført vegetabilske farger og andre energibesparelser.

Produksjon hele døgnet
Det er også verdt å bemerke at vi hos LaserTrykk.no produserer både digitaltrykk og offset puljetrykk hele døgnet.

Dette har positiv innvirkning på miljøet, da vi benytter den overskuddsenergien som vindmøllene produserer om natten når resten av samfunnet sover.
 
info om tre
Tre er verdens mest miljøvennlige råstoff av flere grunner:

Trær vokser
Råstoffet tre skapes hele tiden av naturen selv, tre det er laget av solenergi, karbondioksid (CO2) og vann.

Trær fjerner noe CO2 fra luften, som ellers ville bidratt til drivhuseffekt. Lagring av CO2 skjer både i levende trær og i treprodukter.

Solenergi
Trær lagre solenergi som man senere kan utnytte ved å brenne treet, f.eks. som ved.

Energi fra trær og andre planteprodukter bidrar ikke til drivhuseffekten - i motsetning til energi fra kull, olje og gass.

Forklaringen er at brenning av planteproduker frigir karbondioksid (CO2) som allerede er i kretsløpet. I motsetning fører brenning av kull, olje og gass til at nytt stoff som er hentet opp fra jordens indre sendes inn i kretsløpet som gir drivhuseffekt.

CO2-kretsløp
På bildet fremgår CO2-kretsløpet for tre. Når trær vokser opp opptas CO2 i treet. Når treet brennes eller råtner frigir det CO2 igjen.
I mellomtiden kan vi bruke treet til papir, husbygging osv.

Energien oppsamles
Hvis vi oppsamler energien når treet brennes, kan vi spare på de ikke-fornybare energiene som olje og kull. Dermed unngår vi også å frigi ekstra CO2 fra olje og kull.
miljø livscyclus

Forutsetninger
Men det er noen forutsetninger for treets overlegne miljøvennlighet!

1. Bevaring av skogarealer
Skogarealene skal bevares. Det skal ikke felles flere trær i skogene enn det er tilvækst av trær. På samme måte som det foregår i f.eks. Danmark, Europa og Nord-Amerika. Se også det går utover skogene å produsere papir.

2. Biologisk mangfold
Produksjonen av trær må ikke minske biologisk mangfold.

3. Energi og kjemikalier
Treet skal forarbeides uten unødvendig bruk av energi og kjemikalier, samt med aktpågivenhet i arbeidsmiljøet. Dette er tilfellet med Svanemerket papir.

4. Flittig bruk
Treprodukter skal brukes flittig, lenge og med omtanke.

5. Gjenbruk
Treprodukter skal gjenbrukes eller utnyttes til energi, etter at de har tjent deres opprinnelige formål.

Kilde: www.trae.dk

avskogning

Selvom vi i den vestlige verden har stort fokus på bæredyktig skogdrift er avskogning fremdeles et problem

Plass til landbruk
Fra 1990 til 2005 er det årlig blitt nedfelt 13 millioner hektar skog i gjennomsnitt. Skogene ryddes ofte for å tjene penger, skape mer plass til landbruk og for eksport (MediaGlobal, samarbeider med FN)

20 % av verdens CO2-utslipp
Det anslås at avskogning er ansvarlig for 20 % av vårt CO2-utslipp

Dette betyr at utslipp fra avskogning er verre enn det samlede utslipp fra alle verdens transportmidler

Best, raskest og billigst
Tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, har uttalt at vi ved å redusere avskogning kan oppnå den største, raskeste og billigste nedskjæringen i utslipp av globale drivhusgasser.

Tilskudd til u-land
"Når vi skal ta fatt på utfordringene skapt av klimaendringene er det helt sentralt å redusere avskogning i u-landene. Å virkeliggjøre dette er en kompleks og utfordrende prosess, og det vil kreve langsiktet engasjement" sier Ban Ki-moon, FNs generalsekretær, ifølge MediaGlobal.

Kompensasjon
Ifølge Jens Stoltenberg er løsningen å fastsette en økonomisk kompensasjon til de landene som skal nedskjære avskogningen.

En EU-undersøkelse viser at nedfelling av trær og utrydding av skogene koster verdens økonomien mer enn den nåværende finanskrisen.
Trær renser vann

Trær renser vann
Når klodens trær og skoger forsvinner koster dette hvert år mellom 2000 - 5000 milliarder dollar. Årsaken til det høye beløpet er at trærne er med til å rense vann og opptar CO2 fra atmosfæren.

Menneskeskapt C02
Når naturen ødelegges slutter den å bidra positivt til vårt klima - dette bidraget koster oss opprinnelig ikke noe, fordi det nettopp er naturlig.

Når for eksempel trær blir nedfelt og ikke opptar CO2, er vi nødt til å finne en menneskeskapt måte å redusere CO2 på. Dette er kostbart.

Trær absorberer viktige drivhusgasser
Undersøkelser viser at det særlig er skogenes evne til å absorbere viktige drivhusgasser som kommer til å mangle og dermed koste oss dyrt i fremtiden.

Samtidig er det de fattigste områdene i verden som blir hardest rammet, fordi de ofte er direkte avhengig av skogene - både som mat og som bygningsmaterialer.

Kundeservice i verdensklasse

Trenger du hjelp?

Vi sitter klare døgnet rundt og du får bl.a. din egen faste trykksaks-rådgiver.

Gratis filsjekk

Er du i tvil om filen din kan brukes til trykking?
LaserTrykk.no tilbyr gratis og uforpliktende filkontroll.

Les mer

E-mailservice

Gjør som 81 000 andre og påmeld deg vår e-mailservice i dag.

Abonner

Gratis prøver

Se vår flotte trykkvalitet og vurder hvilken papirtype som passer til ditt behov.

Bestill trykkprøver

Maler

Bruk våre maler og unngå problemer med beskjæring, dokumentstørrelse mm. når du designer din trykksak.

Les mer
Loading ...

Din innkjøpskurv

 
Ekspres gebyr:
Samlet pris : ekskl. mva
Samlet rabat: