Bestill i dag TORSDAG og vi sender mandag ?

Informasjon om databehandling hos LaserTrykk.no

Hos LaserTrykk.no respekterer vi ditt privatliv, og vi ønsker å være helt åpne omkring de opplysningene vi lagrer, hvordan de brukes, og hvornår de slettes.

Hånd placerer klod

I forbindelse med EU's nye persondataregler (GDPR) har vi innført en rekke nye tiltak, som du kan lese mer om her.

Aldri deling av data
La oss først slå fast at vi selvsagt aldri kunne drømme om å gi videre, eller videreselge våre verdifulle kundedata.

Forretningsbetingelser
Vi har laget denne tilføyelsen til våre forretningsbetingelser:

15. Persondata
Bestillerne står inne for at opplysningsplikten i henhold til persondatareglene, overfor de registrerte personer i det materiale som skal anvendes for LaserTrykk.no's løsning, og etterfølgende oppbevaring av oppgaven hos LaserTrykk.no er iakttatt.

Databehandleravtaler
Over for våre kunder, altså deg, er der ikke behov for å utarbeide databehandleravtaler, da vi er dataansvarlige og ikke databehandlere.
Internt har vi naturligvis utarbeidet oversikt om kundedata og personaledata.

Oppbevaring av dine personopplysninger.
Vi oppbevarer dine personopplysninger i fem år. Dette fordi persondata er nødvendig for gjenopptrykk av bøker og andre trykksaker, som vi av erfaring vet en del kunder ønsker, derfor forbeholder vi oss retten til å oppbevare det hertil tilsendte
persondata i opptil 10 år med mindre annet konkret avtales med kunden.

Din rett til sletting
Du kan til enhver tid bli slettet fra våre systemer, akkurat som vi har utnevnt en dataansvarlig, som kan
besvare spørsmål.

Dokumentation

Rasmus Leth Johanson

Rasmus Leth Johanson
rasmus@scandinavianprintgroup.dk

Persondatapolitikk

Oppdatert januar 2022

I henhold til persondataordningen skal LaserTrykk.no AS (heretter LaserTrykk.no) gi deg en rekke opplysninger om hvordan vi behandler opplysninger omkring deg. Nedenfor kan du lese mer om hvordan LaserTrykk.no behandler dine opplysninger.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du oss?

LaserTrykk.no er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt om deg. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.

LaserTrykk.no
Birger Olivers vei 11
1176 Oslo
www.lasertrykk.no
Org. nr. 991688552
Telefon: 22 23 70 70
E-post: rasmus@scandinavianprintgroup.dk

Hvis du har spørsmål til vår behandling av dine opplysninger, er du velkommen til å kontakte oss.

2. Formålet med og rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

 • Vi behandler dine personopplysninger som et ledd i utførelsen av trykkeoppgaver for våre kunder. Det kan f.eks. være at dine personopplysninger er del av innholdet i trykksaken, eller det kan være at dine kontaktopplysninger som kunde eller leverandør er lagret i vårt system, så vi har mulighet for å kontakte deg i forbindelse med gjennomføringen av bestillingen.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine følger av:

 • Såfremt dine personopplysninger fremgår av en trykksak som LaserTrykk.no produserer, har LaserTrykk.no i kontraktgrunnlaget med kunden sikret seg at LaserTrykk.no har rett til å behandle dine personopplysninger. Behandlingen av personopplysningene dine vil her skje:
  • i henhold til databeskyttelsesordningens artikkel 6, stk. 1, litra a, idet du har gitt samtykke
  • i henhold til databeskyttelsesordningens artikkel 6, stk. 1, litra b til oppfyllelse av en kontrakt du er del av, eller
  • i henhold til databeskyttelsesordningens artikkel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at LaserTrykk.no kan forfølge en legitim interesse som går foran dine interesser som registrert
 • Såfremt du er kontaktperson hos en kunde eller leverandør, behandler LaserTrykk.no dine kontaktopplysninger. Behandlingen av personopplysningene dine vil skje i henhold til databeskyttelsesordningens artikkel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at LaserTrykk.no kan forfølge en legitim interesse som går foran dine interessert som registrert.

Legitime interesser som forfølges med behandlingen
Som nevnt ovenfor skjer vår behandling av dine personopplysninger delvis på bakgrunn av interesseavveiingsregelen i databeskyttelsesordningens artikkel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser som begrunner behandlingen, er at den interesse som LaserTrykk.nos kunde har i å få produsert trykksaken går forut for dine interesser som registrert.

De legitime interesser som begrunner behandlingen av dine kontaktopplysninger som ansatt hos en kunde eller en leverandør, er at LaserTrykk.no driftsmessig har behov for å kunne komme i kontakt med deg som kunde eller leverandør som ledd i vår utføring av arbeidsoppgaver.

3. Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

 • LaserTrykk.no behandler som utgangspunkt kun alminnelige personopplysninger i relasjon til kunder og leverandører.

4. Mottakere eller kategorier av mottakere

Vi videregir eller overlater dine personopplysninger til følgende mottakere:

 • Dine personopplysninger gis ikke videre, med mindre LaserTrykk.no i forbindelse med utføringen og oppbevaringen av oppgaven, benytter en underleverandør. En eventuell underleverandør vil bli pålagt å behandle dine personopplysninger fortrolig.

5. Overføring til mottakere i tredjeland, herunder internasjonale organisasjoner

Dine personopplysninger vil ikke bli overført til mottakere utenfor EU og EØS.

6. Hvor dine personopplysninger stammer fra

LaserTrykk.no har dine personopplysninger fra deg selv eller fra våre kunder i forbindelse med en oppgaves utføring

7. Oppbevaring av dine personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger i fem år.

Hva angår personopplysninger som er nødvendig til gjenopptrykk av bøker og andre trykksaker som vi av erfaring vet at en del kunder ønsker gjenopptrykket, forbeholder vi oss retten til å beholde de hertil nødvendige persondata i opptil 10 år med mindre annet avtales med kunden.

8. Automatiske avgjørelser, herunder profilering

LaserTrykk.no benytter ikke automatiske avgjørelser.

9. Retten til å tilbaketrekke samtykke

Såfremt behandlingen av dine personopplysninger belager seg på et samtykke, har du til enhver tid rett til å tilbaketrekke samtykket. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på de kontaktopplysninger som fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du velger å tilbaketrekke ditt samtykke, påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger på bakgrunn av ditt tidligere meddelte samtykke, og opp til tidspunktet for tilbaketrekningen. Hvis du tilbaketrekker ditt samtykke har det først virkning fra dette tidspunktet.

10. Dine rettigheter

Du har etter databeskyttelsesordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, så kan du kontakte oss.

Rett til å se opplysninger (innsynsrett)
Du har rett til å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.

Rett til beriktigelse
Du har rett til å få uriktige og feilaktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting
I særlige tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg selv slettet, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle personopplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår ellers lovlige behandling av personopplysningene dine. Du kan også gjøre en innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Rett til å transmittere opplysninger (dataportabilitet)
maskinlesbart format, samt å få overført disse personopplysningene fra en dataansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har rett til å innsende en klage til Datatilsynet, dersom du er utilfreds med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kundeservice i verdensklasse

Trenger du hjelp?

Vi sitter klare døgnet rundt og du får bl.a. din egen faste trykksaks-rådgiver.

Gratis filsjekk

Er du i tvil om filen din kan brukes til trykking?
LaserTrykk.no tilbyr gratis og uforpliktende filkontroll.

Les mer

E-mailservice

Gjør som 81 000 andre og påmeld deg vår e-mailservice i dag.

Abonner

Gratis prøver

Se vår flotte trykkvalitet og vurder hvilken papirtype som passer til ditt behov.

Bestill trykkprøver

Maler

Bruk våre maler og unngå problemer med beskjæring, dokumentstørrelse mm. når du designer din trykksak.

Les mer
Loading ...

Din innkjøpskurv

 
Ekspres gebyr:
Samlet pris : ekskl. mva
Samlet rabat: