Bestill før kl 13 i morgen TORSDAG og vi sender fredag ?

CSR Sektjon

Les her om vores CSR-politik.

Se også vores miljø-sektion

Å oppføre seg ordentlig
Hos LaserTrykk.no kaller vi CSR "å oppføre seg ordentlig". Vi ønsker å yte en aktiv innsats for å skape en positiv forskjell for mennesker og miljø. Vel å merke en innsats som går utover de juridiske og lovmessige krav som vi, i likhet med andre virksomheter, er forpliktet til å oppfylle.

Konkrete eksempler
Her på siden ønsker vi å vise deg en rekke konkrete eksempler på hvordan vi arbeider med CSR.

Én ting er å ha en flott nedskrevet CSR-policy, men det er noe ganske annet å få satt prosjektene ut i livet i en ellers hektisk hverdag.

Spørgsmål
Hvis du har spørsmål om vår CSR-policy, er du velkommen til å kontakte meg på esben@lasertrykk.no.

Esben Mols Kabell
Esben Mols Kabell,
Direktør, miljøansvarlig

Hos LaserTryk passer vi godt på miljøet

Du er dommeren
Vi mener selv at vi er et eksempel på at man godt kan være en virksomhet i vekst og som arbeider i et konkurranseutsatt marked, og likevel ha overskudd til en omfattende CSR-strategi, men vi lar deg være dommer over det.

Organdonasjon

Vårt ”ta-stilling-prosjekt” ga landsdekkende omtale.

Da vi i november 2014 fant ut at vår kollega Maria Wagtmann hadde hatt organdonasjon tett inn på livet, begynte vi å snakke om at vi burde kunne gjøre en forskjell med den enorme kontaktflaten vi har. Vi ekspederer jo tusenvis av ordrer hver uke, og på den måten er vi i kontakt med ganske mange mennesker.

Upolitisk postkort
I samarbeid med Transplantasjon.dk fikk vi utarbeidet et ”upolitisk postkort”, hvor vi hverken oppfordrer til den ene eller endre beslutningen, bare til at det tas stilling. Som vi skriver: "Enhver beslutning er bedre enn ingen beslutning".

50 000 stk. nøytrale postkort delt ut
Prosjektet tok raskt fart, og vi fikk raskt laget de 50 000 postkortene i våre pakkeforsendelser. Neste fase ble å få aktivert vårt nettverk, slik at enda flere postkort kunne bli delt ut. Flere idrettsforeninger og nettbutikker meldte seg for å hjelpe med utdelingen av postkortene, som i forøvrig er nøytrale og uten vår logo.

Positiv mottagelse
Prosjektet har vært en stor suksess, og Jan Rishave, formann for organisasjonen Opplysning om Organdonasjon har vært begeistret over at en privat virksomhet på egen hånd tar initiativ til et slikt tiltak, og vår egen Maria Wagtmann sa til oss:

"Jeg er veldig glad for og stolt over at min arbeidsplass nå setter denne i gang med denne kampanjen, og jeg synes alle burde ta stilling".

Organdonation kort
Les kortet

Grafisk CSR-kodeks

Grafisk CSR-Kodex

Deltakelse i frivillig dansk CSR-program.

LaserTrykk.no har blitt med i ”Grafisk CSR-kodeks”.

Ti CSR-prinsipper
Programmet er utarbeidet av Grafisk Arbeidsgiverforening og HK Privat og går i all sin enkelhet ut på at vi som deltagende virksomhet forplikter oss til å overholde programmets ti CSR-prinsipper.

Komplett liste
Husk å sjekke at ditt trykkeri har forpliktet seg til å overholde retningslinjene. Komplett deltagerliste finnes på www.grakom.dk. Merk at LaserTrykk.no var første virksomhet til å melde seg på.

LaserTrykk.no og musikken

Vi har lang tradisjon for å samarbeide med landets spillesteder og festivaler.

Vinn-vinn
Vi støtter kulturen, samtidig med at vi får eksponering overfor våre kunder som ofte er flittige konsertgjengere, ren vinn-vinn.

Musikfestivaler logoer


Sponsing av tidl. kollega (og rapper).

Queen Machine, minikonsert i lunsjpausen.

Vi har i en årrekke hatt et tett samarbeid med Per Vers, en av Danmarks mest anmelderroste rappere. I mai 2014 tilbød vi vår kunder et gratis eksemplar av Pers nye album DNA.
Hoptimist til Northside Festival
Den lille Hoptimist, som vi lagde til Northside Festival. Den ble brukt som en gave til de opptredende kunstnerne som et spesielt minne fra den spesielle festivalen.

FSC®-sertifisert

LaserTrykk.no er FSC®-sertifisert med
lisenskode FSC®-C010493.

FSC®-merking av en trykksak sikrer at papiret stammer fra bæredyktig skogbruk og andre kontrollerte materialer, at dyre- og planteliv blir beskyttet, og at de menneskene som arbeider i skogen er sikret utdanning, sikkerhetsutstyr og ordentlig lønn. Se sertifikat.

Bruk av FSC®-merkning
FSC®-sertifisert papir skal innkjøpes separat og forskjellige prosedyrer må overholdes. Dersom du ønsker trykksaken din FSC-sertifisert, bes du kontakte oss på info@lasertrykk.no, eller tlf. 22 23 70 70.

Pris for FSC®-merkning
FSC®-sertifisering av en trykksak koster 2% av salgsprisen, dog minimum 1 384 kr.

Se vår FSC®-guide her.

FLASKEPANT TIL VELDEDIGHET

114 000 kr flaskepant til veldedighet.

Hos LaserTrykk.no har vi innsamlet et stort beløp i flaskepant som vi med hjelp av våre følgere på Facebook og i samarbeid med «Project 1 Million» har donert til tre forskjellige veldedige formål.

De heldige mottakerne at en donasjon på 38 063 kr hver var:
TrygFondens Familiehus – Skejby Sygehus i Danmark
Legeheltene – en del av danske Barneulykkesfonden
Organdonation – Ja tak!

flaskepant til veldedighet

Prosjekt GiveBack

En million gratis flyers og plakater.

Hvor andre virksomheter støtter velgjørende prosjekter via TV-aksjoner mv., har vi valgt å støtte via vårt produksjonsapparat.

Helt gratis
Vi lanserte derfor tilbake i 2009 ”Prosjekt GiveBack”, hvor vi årlig trykker 1 mill. flyers og 50 000 plakater til velgjørende prosjekter for egen regning. Selv frakten betales av oss.

Hundrevis av prosjekter
Opp gjennom årene har det blitt støtte til hundrevis av forskjellige prosjekter, og det er herlig å arbeide sammen med landets mange ildsjeler.

Følg med på facebook
facebook.com/EnMioGratisFlyers kan du se de forskjellige prosjektene vi støtter. Gå inn og se, hvem vet, kanskje er det et prosjekt det som du også kunne tenke deg å støtte.

Lese mer om GiveBack

Artikel fra Stiften 6. maj 2013
Artikel fra Stiften, 6. maj 2013

LaserTrykk.no og sporten

Vi støtter både lokalt og nasjonalt.


Samarbeid med Skovbakken Squashklub.


Sponsing av VM i Håndball i Egypt, 2021


Sponsing av VRIs fotballgutter


Vi er fast inventar på DHL-Stafetten


Sponsing av Bakken Bears


Sponsing av Rasmus Sterobo fra Team Cult Energy

Mangfoldig arbeidsplass

Hos LaserTrykk.no er det plass til alle.

Hos LaserTrykk.no er vi litt av en broket forsamling, i ordets mest positive betydning.

Flere enn 20 nasjoner
Flere enn 20 forskjellige nasjoner er representert her ute, og det gir en fantastisk mangfoldighet og dynamikk i hverdagen.

Personale fra
Personale fra Marokko, Grønland, Sørkorea, Russland, Polen, Romania, Norge, Sverige, Tyrkia, USA, Frankrike, Palestina, India, Tyskland, Sveits, Somalia, Senegal, Canada, Iran, Island og Danmark.

CSR-ambassadører
Vi har utnevnt alle medarbeidere til CSR-ambassadører. Via vår interne CSR-folder ønsker vi at de skal kjenne til vår verdier og CSR-policy i håp om at de vil hjelpe til med å spre det positive budskapet.

Julefrokost 2018
Julefrokost 2018

Miljøriktig LED-lys

Å skifte til miljøriktige LED-lys er inntjent på 2,5 år
Etter at vi skiftet til LED lyspærer i vår produksjon har vi nedsatt vårt strømforbruk til belysning med 60 %. Vi sparer både penger og skåner miljøet.

Ved å skifte ut 400 lysstoffrør i vår produksjon har vi redusert vårt strømforbruk med 160 kWt - om dagen. Det gir oss en årlig besparelse på 80.000 kr. og investeringen er inntjent på under 2,5 år.

Les mer om vår LED-løsning.

CO2-KOMPENSERTE TRYKKSAKER

Et grønt bidrag

CO2-kompensert trykksak
LaserTrykk.no er blant de få trykkerier i Skandinavia som gir deg mulighet for å få trykksaken din CO2-kompensert. Utover den innlysende fordelen ved å gavne miljøet, får du mulighet til å skrive på trykksaken din at den er CO2-kompensert.

Sånn gjør du
CO2-kompensering klares enkelt og uten forsinkelser når du bestiller trykksaken din. Det er frivillig og koster et tillegg på 1,96%.
Du kan enkelt tilvelge CO2-kompensering i steg 4, Overføring av bestillingen din.

Kontakt oss på info@lasertrykk.no for bruk av logo

Beregning for CO2-kompensering
Beløpet som tilknyttes bestillingen din brukes til innkjøp av kvoter som reduserer den globale CO2-utledningen med en mengde som tilsvarer din bestillings CO2-utledning.
Vår beregning er basert på en beregning av firmaets, inkl. medarbeidere og underleverandørers samlede utledning av CO2 og prisen for å kompensere denne.

Av administrative årsaker er beregningen ikke individuell for den enkelte bestilling, men basert på ordrens vekt/pris, sammenholdt med vår samlede produserte mengde og omsetning.

ClimateCare
LaserTrykk.no samarbeider med ClimateCare omkring innkjøp av kvoter. Pengene investeres altså til oppføring av f.eks. vindmøller og solceller, installering av mer CO2-vennlig teknologi i U-land osv. Du kan lese mer om her.

Sertifikat
Vi har nylig kjøpt CO2-kreditter tilsvarende 746 tonn. Se sertifikatet vårt.

Verdens grønneste CTP-anlegg

I 2012 fikk vi installert verdens grønneste CTP-anlegg til produksjon av trykkplater. Den nye teknologien muliggjør fremkallelse av trykkplater helt uten bruk av kjemi (fremkallingsvæsker).

Trykksaker er populære, men vi elsker å hate dem

Avis i forhold til nettet
En avis belaster klimaet med ca. 80 gram CO2. Leser du nyheter på nettet i 30 minutter om dagen, belaster dette med ca. 100 gram CO2. Alt vi foretar oss, belaster klimaet. Men de færreste vet hvor mye.

Vi nordmenn har et spesielt forhold til trykksaker, særlig dem som ukentlig mottar i postkassen. 90 % av de som mottar reklamer hjemme, bruker reklamene hver uke, og to av tre nordmenn sier i en ny undersøkelse, at reklametrykksaker gjør dem i stand til å finne gode tilbud.

Det er ingen grunn til å velge aviser og trykksaker fra alene av hensyn til miljøet.

Aviser er populære
Aviser er også populære. 7 ut av 10 nordmenn leser dem ofte eller alltid. Og 63 % av nordmennene foretrekker avisen i papirutgave fremfor på nett, viser en undersøkelse. Samtidig er forbruket av blader og magasiner i vekst.Ugeaviserne er også populære.

Kommunikasjon basert på trykk vokser også i en økende digital verden. Dette skyldes at print og digitale medier ikke er motsetninger, men to kommunikasjonsformer med forskjellige egenskaper og betydning i vår hverdag.

Trykksaker er brukervennlige
Trykksaken er håndgripelig og overskuelig, samtidig gir den verdifull og brukbar informasjon. Den er enkel og brukervennlig, samt transportabel i tid og rom.

Men trykksaker er også noe som vi nesten alle elsker å hate. Stakken av reklametrykksaker kritiseres fordi vi tror at de forurenser mye mer enn de faktisk gjør.

Det samme gjelder aviser og blader. Vi bruker dem flittigt, men vi vil ikke helt innrømme det. Dette svekker vårt miljøbevisste image.

Familiens C02-regnskap
De færreste vet hvor lite trykksakene påvirker familiens CO2-regnskap.

Daglige aviser, ukeavisene og reklamer utgjør ca. en procent av det samlede CO2-utslipp i en gjennomsnittlig norsk husstand. Dette svarer til knapt 130 kg CO2 om året.

15 års systematisk miljøinnsats
Bæredyktig, nordisk skogdrift, effektiv og energibesparende papirproduksjon basert på biomasse og vannkraft, gjenanvendelse av trykksaker og 15 års systematisk miljøinnsats i grafiske bedrifter sikrer norske aviser, blader og reklametrykksaker en god miljøprofil.

Klimautfordringen
Vi skal ta klimautfordringen seriøst og styrke forbrukernes bevissthed om klima og miljø.

Og det er sunn fornuft å velge uadressert reklame fra, hvis man ikke bruker dem. Eller droppe papiravisen hvis man helst leser nyheter på nettet.

Alternativerne belaster også klimaet, så det er ingen grunn til å krype langs husmuren med det nyeste matmagasin og de seneste ukebladene.

Følg miljødebatten, og les flere artikler på www.grakom.dk.

Artikkel fra Børsen, torsdag d. 5 mars 2009.
Av Lars Bram, adm. direktør, Grafisk Arbeidsgiverforening

gjenbruke papir

Vi blir bedre og bedre til å gjenbruke papir. Faktisk har den europeiske papirindustrien verdensrekord i resirkulering av papir (72.2% i 2009)*.

Men fordi fibrene i papiret kun kan resirkuleres få ganger, er det behov for 40 % nye papirfibre for å opprettholde gjenbrukssyklusen.
Altså er det konstant behov for å felle trær.

Å si at det forsvinner trær når du bruker papir, er det samme som å si at det forsvinner korn når du spiser brød.


Skandinavisk papir
Alt papir som brukes hos LaserTrykk.no stammer fra bæredyktig skogbruk i Sverige og Finland. Her plantes det 3-4 trær for hvert tre som hugges ned (ikke alle trær rekker å vokse opp).

Mer europeisk skog
I Europa har det samlede skogarealet vokst med over 30 % siden 1950. Arealet utvides hvert år med et område tilsvarende 1,5 millioner fotballbaner - eller fire ganger Londons areal**.

Fremdeles Avskogning
Avskogning (ikke bæredyktig skogbruk) forekommer fremdeles utenfor Europas grenser, primært i tropene. 90 % av årsaken til dette er ikke bæredyktig landbruk***. Se også seksjon om avskogning.

info om avskogning


Trær blir til energi, ikke papir
Det er også verdt å merke seg at 53 % av alle verdens trær brukes til energiproduksjon, 28 % av sagbruk og kun 11 % av papirindustrien****. Se også seksjon om papir og energi.

Husk og undersøk at ditt trykkeri kan redegjøre for hvor deres papir stammer fra.

* Ifølge ERPC
** CEPI, Forest fact Sheet, July 2008
*** World Rainforest Movement; UN FAO
**** FAO Statistics 2007
Selvom den europeiske papirindustrien er storforbruker av fornybar energi med lavt CO2-utslipp, er det ingen tvil om at papirindustrien er en energikrevende industri. Men faktisk mye mindre enn man skulle tro!

200 kg papir pr. år
I gjennomsnitt tar det 500 kilowatt-timer (kWh) å produsere ca. 200 kg papir, dette forbruker alle hvert år. 500 kWh svarer til den energimengden som en tent datamaskin bruker på fem måneder. Eller en 60 W lyspære som er tent uavbrutt i et år*.

Bæredyktig industri
Papirindustrien som i 2005 sto for 1,1% av CO2-utslippet i verden, er blitt utpekt som en av de mest bæredyktige industrier**.
 
I Europa stammer over halvdelen av den energien som brukes til å produsere papir fra fornybar energi***

Papir og CO2
Selv når man regner med CO2-belastningen under transport og trykking er europeisk papir CO2-nøytralt. For det første bidrar trærne med O2 til atmosfæren under deres oppvekst og samtidig lagrer de CO2.
Se også seksjon om CO2-kretsløpet.

Målrettet miljøinnsats
Den grafiske industrien har bl.a. via ny teknologi ytt målrettet miljøinnsats ved å ha utfaset oppløsningsmidler, innført vegetabilske farger og andre energibesparelser.
 
* Paper & The Environment, ATS Consulting August 2007
** CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
*** CEPI, Forest Fact Sheet, 2008


Det er god grunn til å holde øye med produksjonsmetoden når du bestiller din trykksak.

Offset-puljetrykk
Hos LaserTrykk.no produseres de fleste trykksaker med såkalt offset-puljetrykk. Her trykker vi for mange kunder på det samme store trykkarket. Ved puljetrykk minimeres antallet av sløste ark pr. kunde.
 
Ved vanlig offsettrykk brukes det ca. 1.600 A4-ark pr. trykkstart før fargene passer. Ved offset puljetrykk er tallet ca. 200 A4-ark

Digitaltrykk og miljøet
Skal du bestille trykksaker i små opplag er digitaltrykk løsningen. Her brukes det ingen ark til å innrette fargene på arket, dette sparer mye papir. Digitaltrykk gir også mulighet for å fremstille flere forskjellige trykksaker i mindre opplag og dermed målrette trykksaken til mottakeren.

Dette minimerer papirforbruket og gir samtidig bedre respons, da mottakeren finner reklamen mer relevant.

Eksempel:
Et hytteselskap skal ha trykt en katalog. I stedet for å produsere en stor trykksak med samtlige hytter, kan man med digitaltrykk produseres feks. 20 forskjellige kataloger som segmenteres på målgrupper

Kunder som f.eks. alltid reiser til Hemsedal i store grupper, behøver ikke å motta alle sidene med hytter til 4 personer, uten skimuligheter som ligger i Østfold.

Målrettet miljøinnsats
Den grafiske industrien har blant annet via ny teknologi ytet målrettet miljøinnsats, både ved å ha utfaset oppløsningsmidler, innført vegetabilske farger og andre energibesparelser.

Produksjon hele døgnet
Det er også verdt å bemerke at vi hos LaserTrykk.no produserer både digitaltrykk og offset puljetrykk hele døgnet.

Dette har positiv innvirkning på miljøet, da vi benytter den overskuddsenergien som vindmøllene produserer om natten når resten av samfunnet sover.
 
info om tre
Tre er verdens mest miljøvennlige råstoff av flere grunner:

Trær vokser
Råstoffet tre skapes hele tiden av naturen selv, tre det er laget av solenergi, karbondioksid (CO2) og vann.

Trær fjerner noe CO2 fra luften, som ellers ville bidratt til drivhuseffekt. Lagring av CO2 skjer både i levende trær og i treprodukter.

Solenergi
Trær lagre solenergi som man senere kan utnytte ved å brenne treet, f.eks. som ved.

Energi fra trær og andre planteprodukter bidrar ikke til drivhuseffekten - i motsetning til energi fra kull, olje og gass.

Forklaringen er at brenning av planteproduker frigir karbondioksid (CO2) som allerede er i kretsløpet. I motsetning fører brenning av kull, olje og gass til at nytt stoff som er hentet opp fra jordens indre sendes inn i kretsløpet som gir drivhuseffekt.

CO2-kretsløp
På bildet fremgår CO2-kretsløpet for tre. Når trær vokser opp opptas CO2 i treet. Når treet brennes eller råtner frigir det CO2 igjen.
I mellomtiden kan vi bruke treet til papir, husbygging osv.

Energien oppsamles
Hvis vi oppsamler energien når treet brennes, kan vi spare på de ikke-fornybare energiene som olje og kull. Dermed unngår vi også å frigi ekstra CO2 fra olje og kull.
miljø livscyclus

Forutsetninger
Men det er noen forutsetninger for treets overlegne miljøvennlighet!

1. Bevaring av skogarealer
Skogarealene skal bevares. Det skal ikke felles flere trær i skogene enn det er tilvækst av trær. På samme måte som det foregår i f.eks. Danmark, Europa og Nord-Amerika. Se også det går utover skogene å produsere papir.

2. Biologisk mangfold
Produksjonen av trær må ikke minske biologisk mangfold.

3. Energi og kjemikalier
Treet skal forarbeides uten unødvendig bruk av energi og kjemikalier, samt med aktpågivenhet i arbeidsmiljøet. Dette er tilfellet med Svanemerket papir.

4. Flittig bruk
Treprodukter skal brukes flittig, lenge og med omtanke.

5. Gjenbruk
Treprodukter skal gjenbrukes eller utnyttes til energi, etter at de har tjent deres opprinnelige formål.

Kilde: www.trae.dk

avskogning

Selvom vi i den vestlige verden har stort fokus på bæredyktig skogdrift er avskogning fremdeles et problem

Plass til landbruk
Fra 1990 til 2005 er det årlig blitt nedfelt 13 millioner hektar skog i gjennomsnitt. Skogene ryddes ofte for å tjene penger, skape mer plass til landbruk og for eksport (MediaGlobal, samarbeider med FN)

20 % av verdens CO2-utslipp
Det anslås at avskogning er ansvarlig for 20 % av vårt CO2-utslipp

Dette betyr at utslipp fra avskogning er verre enn det samlede utslipp fra alle verdens transportmidler

Best, raskest og billigst
Tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, har uttalt at vi ved å redusere avskogning kan oppnå den største, raskeste og billigste nedskjæringen i utslipp av globale drivhusgasser.

Tilskudd til u-land
"Når vi skal ta fatt på utfordringene skapt av klimaendringene er det helt sentralt å redusere avskogning i u-landene. Å virkeliggjøre dette er en kompleks og utfordrende prosess, og det vil kreve langsiktet engasjement" sier Ban Ki-moon, FNs generalsekretær, ifølge MediaGlobal.

Kompensasjon
Ifølge Jens Stoltenberg er løsningen å fastsette en økonomisk kompensasjon til de landene som skal nedskjære avskogningen.

En EU-undersøkelse viser at nedfelling av trær og utrydding av skogene koster verdens økonomien mer enn den nåværende finanskrisen.
Trær renser vann

Trær renser vann
Når klodens trær og skoger forsvinner koster dette hvert år mellom 2000 - 5000 milliarder dollar. Årsaken til det høye beløpet er at trærne er med til å rense vann og opptar CO2 fra atmosfæren.

Menneskeskapt C02
Når naturen ødelegges slutter den å bidra positivt til vårt klima - dette bidraget koster oss opprinnelig ikke noe, fordi det nettopp er naturlig.

Når for eksempel trær blir nedfelt og ikke opptar CO2, er vi nødt til å finne en menneskeskapt måte å redusere CO2 på. Dette er kostbart.

Trær absorberer viktige drivhusgasser
Undersøkelser viser at det særlig er skogenes evne til å absorbere viktige drivhusgasser som kommer til å mangle og dermed koste oss dyrt i fremtiden.

Samtidig er det de fattigste områdene i verden som blir hardest rammet, fordi de ofte er direkte avhengig av skogene - både som mat og som bygningsmaterialer.

Kundeservice i verdensklasse

Trenger du hjelp?

Vi sitter klare døgnet rundt og du får bl.a. din egen faste trykksaks-rådgiver.

Gratis filsjekk

Er du i tvil om filen din kan brukes til trykking?
LaserTrykk.no tilbyr gratis og uforpliktende filkontroll.

Les mer

E-mailservice

Gjør som 81 000 andre og påmeld deg vår e-mailservice i dag.

Abonner

Gratis prøver

Se vår flotte trykkvalitet og vurder hvilken papirtype som passer til ditt behov.

Bestill trykkprøver

Maler

Bruk våre maler og unngå problemer med beskjæring, dokumentstørrelse mm. når du designer din trykksak.

Les mer
Loading ...

Din innkjøpskurv

 
Ekspres gebyr:
Samlet pris : ekskl. mva
Samlet rabat: